پنس | پایشگر نظام سلامت

محمّدعلی شهابی، خبرنگار اصلاح‌طلب و فعال در حوزه‌ی نظام سلامت نقدی نوشته است بر لایحه‌ای که دولت درباره‌ی مبارزه با تعارض منافع در حال تدوین می‌باشد. متن این یادداشت انتقادی در ادامه آمده است.

هادی آقازاده در یادداشتی انتقادی درباره اصالت کار نکردن در مدیریت ایرانی، کمبود منابع، مدیریت منابع، مدیریت استراتژیک و نسبت آنها با مدیریت پروژه نوشته است. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از این یادداشت است.

دکتر رحمت‌الله حافظی، در گفتگو با فاطمه بیگ پور خبرنگار جهان صنعت، بخشی از پشت پرده انتخابات نظام‌پزشکی و جلوگیری از حضورش در شورای عالی نظام پزشکی گفته است. چکیده‌ی اظهارات حافظی در ادامه آمده است.